AgroInno, het Duits-Nederlandse landbouwplatform!

Jouw en onze onderwerpen: agro, klimaat en duurzaamheid.

Dit zijn even zovele uitdagingen als kansen voor de ontwikkeling van onze industrie. Samen ontdekken wij op AgroInno nieuwe technieken, duurzame teeltmethoden, efficiënt gebruik van nutriënten en natuurlijk veelbelovende productieprocessen en producten.

AgroInno: één klik naar de innovaties van de Duits-Nederlandse agrowereld.